ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนควบรวมวิกฤติด้านบุคลากร ในการนำเสนอคณะกรรมการอัตรากำลังเขตพื้นที่ในลำดับต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง และ โรงเรียนบ้านอุปราช

Loading