สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service
ผอ เขต

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผอ สุภาพ

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 3/2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service