สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service
ผอ เขต

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผอ สุภาพ

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
การจัดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service

Loading