สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service
ผอ เขต

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผอ สุภาพ

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายกีรติ ซามัชฌิมา

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายภราดร เสนารัตน์

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

การสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครู”
ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 สังกัด สพฐ.
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การประชุมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service

Loading