ผอ เขต

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผอ สุภาพ

นายสุภาพ วงษามาตย์

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองท่า
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาสีนวน

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service