ผอ

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สารสนเทศ
ผู้บริหาร
กิจกรรม สพท.
ข่าวสาร
ภารกิจ ผอ.เขต
แผยแพร่ข้อมูล
E-service

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1

DSCF9877

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

2

ดร.สมเพชร มัชปะโม

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

3

นางกัญจนา สัตตรัตนำพร

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

4

นายอดุลย์ จันทร์ฝาง

รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ ผอ.เขต ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมงานการนำเสนอผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าวโรงเรียน

E - Service