ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศ โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

Loading