โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ รับการตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยามาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19