โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันอ่านจับใจความรอบตัดสิน ระดับชาติ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565