สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรณรงค์ รวมพลังใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการเกิดขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์เลิกใช้โฟม งดใช้พลาสติก คุณภาพสิ่งวอดล้อม คือ คุณภาพชีวิต

สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรณรงค์ รวมพลังใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการเกิดขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์เลิกใช้โฟม งดใช้พลาสติก คุณภาพสิ่งวอดล้อม คือ คุณภาพชีวิต

Loading