ร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานที่หน้าหีบศพพระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานที่หน้าหีบศพพระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต) และพิธีบำเพ็ญกุศลศพครบ 100 วัน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาวัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม