โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading