โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน

Loading