โครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและเยาวชน 4 ประการ ตามพระราโชบาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและเยาวชน 4 ประการ ตามพระราโชบายเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading