โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่  7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นาย.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Loading