เปิดป้ายอาคารเรียน ของโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายภราดร เสนารัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน ของโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Loading