เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สงัด วงษาไฮ ซึ่งเป็น มารดาของ นายสุวิทย์ วงษาไฮ อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) อ.ก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สงัด วงษาไฮ ซึ่งเป็น มารดาของ นายสุวิทย์ วงษาไฮ อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 5 บ้านโคกสี ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Loading