เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชนประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชนประจำปี 2566 โดย ท่าน ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและ ปาฐถาพิเศษ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading