เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Loading