เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ณ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

Loading