เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดู่ ณ ศาลาบ้านดอนดู่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading