เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และชุมชน กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ณ ศาลาบ้านลิ้นฟ้า

Loading