เข้าร่วมประชุมออนไลน์กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการวางแผนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นแบบออนไลน์ โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading