เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถีของดีอีสาน ณ ห้องประชุมเสมาตักศิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษธิการจังหวัดมหาสารคาม

Loading