เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไชยา วิญญาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Loading