เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 และพิธีมอบรางวัลโครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 และพิธีมอบรางวัลโครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

Loading