ออกตรวจตราเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมการออกตรวจตราเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading