อบรม โครงการขับเคลื่อนขยายผลวิทยากรแกนนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : SDGs)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อนขยายผลวิทยากรแกนนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : SDGs) ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้คอนเน็กซ์อีดี ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

Loading