สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายถวายราชสักการะ เพื่อระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายถวายราชสักการะ เพื่อระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี โดยมี  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

Loading