สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางเอ็มอร ทวยภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด วางหรีดไว้อาลัยศพ คุณพ่อบุญเลิศ ภูดินขาว ซึ่งเป็นบิดาของ นายอนันต์ ภูดินขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากค่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 15 บ้านคอกม้า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading