สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading