สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางานให้เหมาะสมกับบริบท ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading