สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัมมนาทางวิชาการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นรากร ศรีวาปี รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัมมนาทางวิชาการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม