สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่3

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่3 โดยรายงานท่านสรุศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม