สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานพิธีมอบบ้านให้ เด็กหญิงพลอยประภัทร มุขแมน นักเรียนโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Loading