สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้ข้อมูล ป.ป.ช.มหาสารคาม ในสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2566

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้ข้อมูลการสมัครสอบครูผู้ช่วย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการทุจริตในการดำเนินการสอบ และและเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading