สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคามสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Loading