สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านไส้จ่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านไส้จ่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรั่วกำแพง ชำรุดเป็นบริเวณกว้างรอบๆ รั่วกำแพง ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านไส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading