สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม บรณาการ โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐานตามรูปแบบ MKONE โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง 1.โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 2.โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากและโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข โดยยังเน้นย้ำเรื่องนโยบายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ 4.ด้านประสิทธิภาพ

Loading