สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน Admin School

Loading