สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading