สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขับเคลื่อนยุทธการ “มหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566  สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จำนวนกว่า 81 คน ผลปรากฏ ไม่พบสารเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่  เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดหลัก 5 ร่วม ( ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

Loading