วางหรีดไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพ คุณแม่ปิ่น บุญจันทร์ ซึ่งเป็น มารดาของ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพ คุณแม่ปิ่น บุญจันทร์ ซึ่งเป็น มารดาของ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ ศาลาวัดปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสาสรคาม

Loading