ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาการศึกษาเมืองท่า

วันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย  นางสาวอรชุลี สุวรรณผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1.ด้านอาคารสถานที่ 2.ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 3. แหล่งเรียนรู้ 4. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนในศูนย์พัฒนาการศึกษาเมืองท่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Loading