ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ RT NT และ 0-Net ของโรงเรียนใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเยาวภา แก้วนารี, นางขนิษฐา ชนะศรี ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้น ป.1 ชั้น ป.3 ชั้น ป.6 และ ม.3 ในการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ก่อนการสอบ RT NT และ 0-Net ของโรงเรียนใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading