ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และมอบนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ในการนี้ ได้กำชับในการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยให้กับครู ,นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ และสนองนโยบาย สพฐ.  หากพบว่าอาคารชำรุดอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย  ให้ดำเนินการกั้นบริเวณพื้นที่ และติดป้ายห้ามเข้า   และการดูแลต้นไม้ขนาดใหญ่  โดยแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่อยู่ใกล้บริเวณใกล้อาคารเรียน ห้องน้ำ อาคารประกอบบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Loading