ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งมาลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งมาลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการวิ่งหกล้ม หัวฟาดกับเหลี่ยมเสาปูนที่บ้านช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เย็บ 20 เข็ม โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน

Loading