ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กชายศักดา  เทียบดอกไม้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยทราย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กชายศักดา เทียบดอกไม้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากเล่นฟุตบอลชาย ทำให้กระดูกสะบ้าซ้ายหัก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน

Loading