ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีโยไว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่  15  พฤศจิกายน  2566  เวลา  14.00 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีโยไว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากเล่นฟุตบอลหญิง ทำให้กระดูกขาหัก โดยมอบเงินช่วยเหลือ  จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน

Loading