ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นักเรียนในสังกัดประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงเมลดา บัวมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอบรบือ ที่ประสบอัคคีภัย เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท

Loading