ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงณัฐนันท์  เฟื่องอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์  พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คือ เด็กหญิงณัฐนันท์  เฟื่องอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ต้องเดินทางไปทำเคมีบำบัดเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งใช้เวลา 6  วัน โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน

Loading