ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี ที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฟ้าบันดาล ชัยหงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี ที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนเปิดประตูดันกัน ทำให้กระจกประตูแตกส่งผลให้กระจกบาดแขนทั้งสองข้าง และนิ้วมือ โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน

Loading