ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พิการ เดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พิการ เดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด ที่ไม่มีผู้ปกครองอุปการะ เนื่องจากมารดาและยายเสียชีวิต บิดาไม่สามารถติดต่อได้  ซึ่งครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจน มีความลำบากขาดแคลน โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ สพป.มค.1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบ ความเดือดร้อน ณ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง

Loading