ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน นายศุทธวีร์ ยืนสุข นักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม และ นางสาวฐิติชญา  ลุนแดง ณ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Loading